Share

Nội thất căn hộ 50m2

Nội thất căn hộ 50m2

Căn hộ 50m2 hiện nay đang phổ biến đối với người sống một mình. Mặc dù với không gian nhỏ, nhưng cũng có rất nhiều dự án mà SMJA thực hiện với không gian này. Không gian nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng các vật liệu nội thất thông mình,… Có rất nhiều phương án cho không gian này, cùng SMJA tham quan các dự án thiết kế nội thất căn hộ 50m2 mà chúng tôi đã thực hiện thiết kế!