QUY TRÌNHQuy trình

TIẾP NHẬN

SMJA sẽ lắng nghe và tiếp nhận các ký kiến về sở thích và nhu cầu của bạn. Sau đó, gợi ý các ý tưởng hoàn thiện sản phẩm.


1

Quy trình

TRIỂN KHAI

SMJA tiến hành lên 3D khi ký hợp đồng thiết kế. Thời gian hoàn thành thiết kế từ 7-10 ngày.


2

Quy trình

HOÀN THIỆN

SMJA lắng nghe các ý kiến và gợi ý cho khách hàng lần nữa để hoàn thiện 3D và tiến hành lên 2D triển khai.


3

Quy trình

THI CÔNG

SMJA dựa trên bản 2D và 3D tiến hành thi công. Thời gian dự kiến từ 30-45 ngày.


4

Quy trình

HỖ TRỢ

SMJA hỗ trợ bảo hành từ 12 – 24 tháng kèm bảo hiểm công trình.


5